Κύπελλα Αθλοπαιδιών Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2009

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, προγραμματίσθηκαν τα κύπελλα αθλοπαιδιών της Πολεμικής Αεροπορίας για το τρέχον έτος, όπου συμμετέχουν στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, από όλες τις Μονάδες της χώρας, με στόχο αφενός τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του προσωπικού, αφετέρου τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Μονάδων, στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας των αγώνων.

Στο ποδόσφαιρο σάλας (5Χ5) θα συμμετάσχουν φέτος 52 αντιπροσωπευτικές ομάδες Μονάδων, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχών. Στις 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο Α΄ γύρος της διοργάνωσης με τις παρακάτω 20 συναντήσεις:

116ΠΜ – 120ΠΕΑ
4Η Μ.ΣΕΠ – 131ΣΜ
117ΠΜ – 124 ΠΒΕ
ΕΡΓ. Μ.Μ Ε.Ε./ΑΡΑΞ. – 132 ΣΜ
113ΠΜ – 3Η Μ.ΣΕΠ
130ΣΜ – 111ΠΜ
ΔΑΚ – Μ.Κ ΜΟΔΙΟΥ
1o ΚΕΠ – ΜΑΦΚ
Μ.ΑΤΑ – ΚΕΔΑ/ΣΚ
140 ΣΗΠ – 110ΠΜ
2o ΚΕΠ – 114 ΠΜ
Β.Κ. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ – 204 Μ.ΓΑΠ
Μ.ΓΕΑ – 201ΚΕΦΑ
ΕΡΓ. Α. Κ. ΕΕΟ – 6Η Μ.ΣΕΠ
123 ΠΤΕ – 251ΓΝΑ
ΚΕΑ – ΥΑΕ
359ΜΑΕΔΥ – 206 ΠΑΥ
128 ΣΕΤΗ – 112ΠΜ
115ΠΜ – 5Η ΜΣΕΠ
126ΣΜ – 3o ΚΕΠ

Άνευ αγώνος προκρίνονται στον επόμενο γύρο οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των Μονάδων: 133 ΣΜ, 134 ΣΜ, 1ης ΜΣΕΠ, 2ης ΜΣΕΠ, 7ης ΜΣΕΠ, 8ης ΜΣΕΠ, Α/Α Χρυσούπολης, Α/Α Ρόδου, Α/Α Καρπάθου, 3ου ΣΑ, 4ου ΣΑ και 5ου ΣΑ.

Στο κύπελλο πετοσφαίρισης θα συμμετάσχουν 12 αντιπροσωπευτικές ομάδες Μονάδων. Στις 4 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι παρακάτω 4 συναντήσεις:

116ΠΜ – 124 ΠΒΕ
110ΠΜ – 111ΠΜ
112ΠΜ – 128 ΣΕΤΗ
135 ΣΜ – 7Η Μ.ΣΕΠ

Άνευ αγώνος προκρίνονται στον επόμενο γύρο οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των Μονάδων: 113ΠΜ, 115ΠΜ, 206 ΠΑΥ και 1ης ΜΣΕΠ.

Στο ποδόσφαιρο θα συμμετάσχουν 30 αντιπροσωπευτικές ομάδες. Στις 10 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο Α΄ γύρος με τις 14 παρακάτω συναντήσεις:

130ΣΜ – 8Η Μ.ΣΕΠ
3Η Μ.ΣΕΠ – 110ΠΜ
ΚΕΔΑ/ Σ – 111ΠΜ
2Η Μ.ΣΕΠ – Α/Α ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
113ΠΜ – 3ΟΣ ΣΑ
Μ.ΑΤΑ – 1o ΚΕΠ
132 ΣΜ – 131ΣΜ
124 ΠΒΕ – 116ΠΜ
120 ΠΕΑ – 117ΠΜ
114 ΠΜ – 7Η ΜΣΕΠ
251ΓΝΑ – 206 ΠΑΥ
359ΜΑΕΔΥ – 128 ΣΕΤΗ
Μ.ΓΕΑ – ΚΕΑ
133 ΣΜ – 126ΣΜ

Άνευ αγώνος προκρίνονται στον επόμενο γύρο οι ομάδες της 112ΠΜ και της 115ΠΜ.

Τέλος στην καλαθοσφαίριση έχουμε 23 συμμετοχές Μονάδων. Ο Α΄ γύρος θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου με τις παρακάτω 7 συναντήσεις:

120 ΠΕΑ – 117ΠΜ
113ΠΜ – Α/Α ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
111ΠΜ – 1o ΚΕΠ
110ΠΜ – ΑΤΑ/Β3
206 ΠΑΥ – 112ΠΜ
128 ΣΕΤΗ – 359ΜΑΕΔΥ
Μ.ΓΕΑ – 204 ΜΓΑΠ

Άνευ αγώνος προκρίνονται στον επόμενο γύρο οι ομάδες των Μονάδων: 115ΠΜ, 116ΠΜ, 124 ΠΒΕ, 126ΣΜ, 131ΣΜ, 134 ΣΜ, 3ης ΜΣΕΠ, 7ης ΜΣΕΠ και 3ου ΣΑ.