Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Ειδικότητας Οικονομικού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η Σειρά Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Προσωπικού ειδικότητας Οικονομικού που έλαβε χώρα στις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου 2008 στις εγκαταστάσεις της ΔΑΕ.

Στη σειρά αυτή συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι 90 περίπου στελέχη της Ειδικότητας. Εισηγητές ήταν επιτελείς της ΔΔ3 του ΓΕΑ και Δκτες – Δντες Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΑ.

Ο θεσμός των πιο πάνω Σεμιναρίων ξεκίνησε τον Ιούνιο 2008, συντελώντας σημαντικά στην επαύξηση των γνώσεων του προσωπικού της ειδικότητας, στον προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων κοινού επαγγελματικού ενδιαφέροντος και την ενημέρωσή του επί όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΑ.