Συμμετοχή στο T.L.P.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης τακτικής αρχηγίας έτους 2008, [Tactical Leadership Programme (T.L.P)], που πραγματοποιήθηκε στην ΑΒ FLORENNES, Βέλγιο, η Π.Α συμμετείχε στην πτητική εκπαίδευση της 5ης και της 6ης σειράς.

Σκοπός του TLP είναι η εκπαίδευση των πληρωμάτων σε ρεαλιστικό περιβάλλον σύνθετων αποστολών και η δοκιμασία τους στην τακτική αρχηγία μεγάλης δύναμης αφων, διαφορετικού τύπου αφων και πολυεθνικής σύνθεσης πληρωμάτων.

Χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της αποστολής σε συγκεκριμένο χρόνο, η ποιότητα της οποίας ανταποκρίνεται ρεαλιστικά σε πολεμικές συνθήκες αλλά και στις σύγχρονες απαιτήσεις δράσης πολυεθνικών δυνάμεων.

Η συμμετοχή της Π.Α στην πτητική εκπαίδευση του TLP για το έτος 2008 είχε ως ακολούθως:

  • Στην 5η σειρά του έτους 2008 από 06, έως 31 Οκτ. 08, συμμετείχαν δύο (2) αφη F-16 (111ΠΜ/330 Μ) σε ρόλο αναχαίτισης και δύο (2) F-16 (111ΠΜ/330 Μ) ως “external fighters” σε ρόλο αναχαίτισης. Επιπλέον στην ίδια σειρά, συμμετείχαν ένας (1) Αξκός Πληροφοριών και ένας (1) Αξκός Ελεγκτής Αεράμυνας (ΕΑ) ως εκπαιδευόμενοι εδάφους.
  • Στην 6η σειρά του έτους 2008, από 24 Νοε. έως 19 Δεκ. 08, συμμετείχαν με δύο (2) αφη F-16 (110ΠΜ/337 Μ) σε ρόλο αναχαίτισης και δύο (2) F-16 (110ΠΜ/337 Μ) ως “external fighters” σε ρόλο αναχαίτισης. Επιπλέον στην ίδια σειρά συμμετείχε ένας (1) Αξκός Ελεγκτής Αεράμυνας (ΕΑ) ως εκπαιδευόμενος εδάφους.