Συμμετοχή της Π.Α σε Αεροπορικές Εκθέσεις

Κατά το έτος 2008 η συμμετοχή της Π.Α στις διεθνείς αεροπορικές εκθέσεις ήταν η παρακάτω:

  1. ΑΒ FLORENNES, Βέλγιο. Δύο μονοθέσια Α-7Ε της 116ΠΜ/336Μ.
  2. AB KARUP, Δανία. Ένα F-16D BLK 52 PLUS της 110ΠΜ/337 Μ.
  3. AB KECSKEMET, Ουγγαρία. Δύο μονοθέσια A-7Ε της 116ΠΜ/336 Μ.
  4. AB PRACTICA DI MARE, Ιταλία. Ένα F-16D BLK 30 της 110ΠΜ/346Μ.
  5. ΑΒ LEEUWARDEN, Ολλανδία. Ένα F-4 AUP της 117ΠΜ/339 Μ.
  6. AB AVORD, Γαλλία. Ένα διθέσιο Μ 2000-5 της 114 ΠΜ/331Μ.
  7. ΑΒ WADDINGTON, Μ. Βρετανία. Ένα RF-4 της 110ΠΜ/348 Μ.ΤΑ.

ΑΒ FLORENNES, Βέλγιο

ΑΒ FLORENNES, Βέλγιο

ΑΒ WADDINGTON, Μ. Βρετανία

ΑΒ WADDINGTON, Μ. Βρετανία

AB KECSKEMET, Ουγγαρία

AB KECSKEMET, Ουγγαρία

ΑΒ LEEUWARDEN, Ολλανδία

ΑΒ LEEUWARDEN, Ολλανδία