Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Ειδικότητας Οικονομικού

Μετά από σχετική απόφαση της Ηγεσίας, συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης του Στρατιωτικού Προσωπικού Ειδικότητας Οικονομικού που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008, με τη διεξαγωγή δύο νέων σειρών Σεμιναρίων (της 5ης αι 6ης) από 16 έως 25 Φεβρουαρίου.

Στις δύο αυτές σειρές, που όπως και οι προηγούμενες θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε), θα συμμετάσχουν 220 περίπου στελέχη της ειδικότητας ως εκπαιδευόμενοι, ενώ εισηγητές θα είναι Επιτελείς της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και Διοικητές-Διευθυντές των Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α).

Τα αντικείμενα της επιμόρφωσης αφορούν τόσο στην παρουσίαση και ανάλυση των πιο σημαντικών νομοθετημάτων που διέπουν τις οικονομικές λειτουργίες της Π.Α, καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτά , όσο και στην ενημέρωση των στελεχών για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Α.

Η συμμετοχή όλου του Στρατιωτικού Προσωπικού της Ειδικότητας (650 στελέχη συνολικά) στο πρόγραμμα των σεμιναρίων, προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων σειρών τους εντός του προσεχούς Μαρτίου-Απριλίου.