Ετήσιες Κρίσεις 2009 (Αντιπτεράρχων – Υποπτεράρχων)

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 10/2009 Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 03 Μαρτίου 2009, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2009-2010 των Ανωτάτων Αξιωματικών των ΕΔ, κατά τις οποίες έκρινε για την Πολεμική Αεροπορία:

“Διατηρητέους” τους:

 • Υποπτέραρχο (Ι) Κλόκοζα Βασίλειο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Καλαμάτα Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Πατσαντάρα Ιωάννη
 • Υποπτέραρχο (Ι) Βλαχάβα Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Ιατρίδης Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Ατματζάκης Αντώνιο
 • Υποπτέραρχο (Ι) Δούμου Γεώργιο
 • Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κουνέλη Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (ΥΙ) Παπασάββα Παντελή
 • Υποπτέραρχο (ΥΙ) Καβασακάλης Σταύρο

και “Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους” τους:

 • Αντιπτέραρχο (Ι) Καραμήτσο Αθανάσιο
 • Αντιπτέραρχο (ΜΗ) Γκίκα Ζαχαρία
 • Υποπτέραρχο (Ι) Βούρη Κοσμά
 • Υποπτέραρχο (Ι) Σινάνογλου Δανιήλ
 • Υποπτέραρχο (Ι) Γιάνναρο Δημήτριο
 • Υποπτέραρχο (ΜA) Ιωαννίδη Κωνσταντίνο
 • Υποπτέραρχο (ΕΑ) Μάντζιο Βασίλειο