Νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι μετά τις τακτικές κρίσεις έτους 2009-2010, η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), καθορίζεται ως εξής:

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΑΑΣ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009.

Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ