Προαγωγές στον βαθμό του Αντιπτεράρχου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 11/2009 Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2009-2010 στην Πολεμική Αεροπορία, προήγαγε στο βαθμό του Αντιπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους:

  • Υποπτέραρχο (Ι) Κλόκοζα Βασίλειο
  • Υποπτέραρχο (Ι) Καλαμάτα Κωνσταντίνο
  • Υποπτέραρχο (Ι) Πατσαντάρα Ιωάννη
  • Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κουνέλη Κωνσταντίνο