Προαγωγές στον βαθμό του Υποπτεράρχου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 12/2009 Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2009-2010 στην Πολεμική Αεροπορία, προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων τους:

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

 • Ταξίαρχο (Ι) Χαρίτο Χρήστο
 • Ταξίαρχο (Ι) Αθανασόπουλο Αθανάσιο
 • Ταξίαρχο (Ι) Διαμαντίδη Χρήστο
 • Ταξίαρχο (Ι) Πέτρουλα Κωνσταντίνο
 • Ταξίαρχο (Ι) Φλέσσα Ευάγγελο
 • Ταξίαρχο (Ι) Βενέτη Ηλία
 • Ταξίαρχο (Ι) Κοντογιάννη Ιωάννη
 • Ταξίαρχο (Ι) Πρεζεράκο Γρηγόριο
 • Ταξίαρχο (ΜΗ) Γιαννιτσόπουλο Θεόδωρο
 • Ταξίαρχο (ΜΗ) Λέλλα Αχιλλέα
 • Ταξίαρχο (ΕΑ) Λύρη Νικόλαο
 • Ταξίαρχο (Ο) Λάτσιο Ευάγγελο

β. Έκρινε “Διατηρητέους στον αυτό βαθμό” τους:

 • Ταξίαρχο (Ι) Τσαντηράκη Αντώνιο
 • Ταξίαρχο (Ι) Χρυσόμαλλο Στυλιανό