Συνέδριο Πληροφορικής ΠΑ στην Αεροπορική Βάση Καβουρίου (128 ΣΕΤΗ)

Μετά από σχετική απόφαση της Ηγεσίας, στις 2 και 3 Απριλίου 2009 θα διοργανωθεί στην Αεροπορική Βάση Καβουρίου (128 ΣΕΤΗ) συνέδριο Πληροφορικής ΠΑ.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τρεχόντων θεμάτων πληροφορικής, καθώς και η εξέλιξη της πληροφορικής σε εθνικό και συμμαχικό επίπεδο.

Στο συνέδριο θα συμμετέχει προσωπικό της ΠΑ που στελεχώνει θέσεις πληροφορικής.