Βράβευση Περιπτέρου Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ

Από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου διεξήχθη στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Palace στο Μαρούσι η 11η Διεθνής Έκθεση για την ‘Εκπαίδευση 2009, με συμμετοχή Ανωτάτων και Ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με ένα περίπτερο και εκπροσώπηση από τη Σχολή Ικάρων, την ΣΤΥΑ και την ΣΥΔ. Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις προοπτικές και τις αξίες του αεροπορικού όπλου και των επαγγελμάτων που το υπηρετούν, να συνομιλήσουν με σπουδαστές των σχολών, να μάθουν τόσο για την ζωή μέσα στις στρατιωτικές σχολές, όσο και για την παρεχόμενη στρατιωτική, ακαδημαϊκή και πτητική εκπαίδευση, γνώσεις που συνιστούν απαραίτητα ενδιαφέροντα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης προβάλλονταν ταινίες με δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, εκτίθονταν φωτογραφικό και μουσειακό υλικό και διανεμήθηκαν στο κοινό ενημερωτικά έντυπα και CD Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Η προσέλευση του κοινού υπήρξε αθρόα, ενώ ιδιαίτερο ήταν και το ενδιαφέρον που επέδειξε για τον εξομοιωτή πτήσεων της 360ΜΕΑ που είχε εγκατασταθεί εντός του περιπτέρου, μέσω αυτού έστω και εικονικά, υπήρχε η δυνατότητα για μια πτήση με εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Π.Α για τον επισκέπτη.

Τέλος, σαν επιβράβευση της προσπάθειας της Π.Α για την καλύτερη παρουσίαση των Σχολών της, ήταν η συγκέντρωση της προτίμησης και της αναγνώρισης των επισκεπτών και των εκθετών από το περίπτερο το οποίο κέρδισε την πρώτη θέση, ως το καλύτερο δομημένο περίπτερο της έκθεσης σε ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ του συνόλου των εκθετών.