Αποστολή υγειονομικού υλικού στο Τζιμπουτί

Η Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει, και αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο που προσφέρει το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας στους δοκιμαζόμενους λαούς της Αφρικής, απέστειλε την Κυριακή 5 Απριλίου 2009 με αεροσκάφος C-130 στο Τζιμπουτί, σημαντική ποσότητα φαρμάκων (αντιβιοτικά, αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη, αντιφυματικά και ανοσοενισχυτικά), ιατρικών μηχανημάτων (στηθοσκόπια, πιεσόμετρα, φορητό καρδιογράφο, οφθαλμοσκόπιο) και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Τα εν λόγω υλικά συγκέντρωσε το 251ΓΝΑ.