Ελληνοτουρκική Στρατιωτική Άσκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών 2009

Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) Ελλάδας – Τουρκίας 2009 πραγματοποιήθηκε από 06 έως 10 Απριλίου 2009 στην Άγκυρα η κοινή ελληνοτουρκική στρατιωτική άσκηση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Natural Disaster Intervention Exercise – NDI 09).

Σκοπός της NDI ’09 είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και να δοκιμασθούν στην πράξη τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες σε περίπτωση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Το σενάριο της άσκησης βασίστηκε σε σεισμό που έπληξε περιοχή πλησίον της Άγκυρας.

Από την Ελληνική πλευρά συμμετείχε η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών, η οποία ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και από την Τουρκική πλευρά Κλιμάκιο του Τάγματος Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (DAK).