Κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών (Natural Disaster Intervention)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας θα διεξαχθεί στην Άγκυρα κοινή Ελληνο-Τουρκική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών (Natural Disaster Intervention). Η άσκηση αυτή είναι συνέχεια αντίστοιχης που έγινε τον Μάιο του 2008 στην Αθήνα.

Η NDI ’09 θα πραγματοποιηθεί από 06-10 Απριλίου 2009. Συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΚΟΜΑΚ) και από τουρκικής πλευράς η TSK Dogal Afetler Arama/Kurtarma Timleri (DAK).

Σκοπός της NDI ’09 είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και να δοκιμασθούν στην πράξη τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες σε περίπτωση αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ