Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) καθιέρωσε από το 2001 την 28η Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, προκειμένου να προωθήσει την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη προληπτικής δράσης για τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για το έτος 2009, έχει οργανωθεί εκστρατεία ενημέρωσης με κεντρικό μήνυμα “Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Εκτίμηση Κινδύνου, φυσικοί και χημικοί Παράγοντες στους χώρους εργασίας“.

Η υπόψη δραστηριότητα επικεντρώνεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας, δηλαδή την αξιολόγηση του κινδύνου ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει στον εορτασμό της με τη διοργάνωση παρουσιάσεων και ομιλιών με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού της, σχετικά με θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας και τη διανομή ενημερωτικού υλικού.