Προκήρυξη Ανώτατων και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών

Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) – Ικάρων (ΣΙ) – της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) – της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) – Πολεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) – Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) – Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) της Πολεμικής Αεροπορίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Κάντε κλικ εδώ για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ