Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Ειδικότητας Οικονομικού

Μετά από σχετική απόφαση της Ηγεσίας, συνεχίζεται η υλοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης του Προσωπικού Ειδικότητας Οικονομικού που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008, με τη διεξαγωγή δύο νέων σειρών Σεμιναρίων (της 7ης και 8ης) από 11 έως 14 Μαΐου.

Οι δύο αυτές σειρές θα λάβουν χώρα στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) στη Λάρισα, με συμμετοχή 120 περίπου στελεχών της ειδικότητας που προέρχονται κυρίως από Μονάδες-Σχηματισμούς του ΑΤΑ, ενώ εισηγητές θα είναι Επιτελείς της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) και ο Διευθυντής Γραφείου Νομικού Συμβούλου κ. Α/ΓΕΑ.

Τα αντικείμενα της επιμόρφωσης αφορούν στην παρουσίαση και ανάλυση των πιο σημαντικών νομοθετημάτων που διέπουν τις οικονομικές λειτουργίες της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α), καθώς και των διαδικασιών που απορρέουν από αυτά, των εφαρμογών του κοινοτικού δικαίου σε θέματα οικονομικών σχέσεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ), αλλά και στην ενημέρωση των στελεχών για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Α.

Πέραν των ανωτέρω, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στους κόλπους της Ειδικότητας, όπως είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων της Π.Α μέσω Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), οι Τεχνικές Διαπραγματεύσεων και ο υπολογισμός του Κόστους Κύκλου Ζωής των Οπλικών Συστημάτων της Π.Α.

Η συμμετοχή όλου του Στρατιωτικού Προσωπικού της Ειδικότητας (650 στελέχη συνολικά) στο πρόγραμμα των σεμιναρίων, προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή των δύο τελευταίων σειρών τους εντός του προσεχούς Ιουνίου.