Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Ειδικότητας Οικονομικού

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία η 7η και 8η Σειρά Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Προσωπικού ειδικότητας Οικονομικού που έλαβαν χώρα από 11 έως 14 Μαΐου 2009 στο αμφιθέατρο της 110ΠΜ στη Λάρισα, με τη συμμετοχή 130 περίπου εκπαιδευόμενων-στελεχών της Ειδικότητας. Εισηγητές-εκπαιδευτές ήταν εξειδικευμένοι επιτελείς από τη Διεύθυνση Οικονομικού (Δ3) του ΓΕΑ και το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, ενώ για πρώτη φορά παρακολούθησαν τα σεμινάρια και Αξιωματικοί άλλων Ειδικοτήτων.

Ο θεσμός των πιο πάνω Σεμιναρίων, συντελεί ουσιαστικά στην επαύξηση των γνώσεων του προσωπικού της Ειδικότητας, την ενημέρωση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΑ και την ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων κοινού επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

Πέραν των ανωτέρω, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις Δημόσιες Συμβάσεις, όπου το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι πρόσφατο (ετών 2006-2008) και έχει αυτούσια μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο των Ενόπλων Δυνάμεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα όπως είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων της Π.Α μέσω Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), οι Τεχνικές Διαπραγματεύσεων και ο υπολογισμός του Κόστους Κύκλου Ζωής των Οπλικών Συστημάτων της Π.Α.

Με τη διεξαγωγή των παραπάνω σειρών, ολοκληρώθηκε ο κύκλος επιμόρφωσης των στελεχών της Ειδικότητας, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο (2008). Η καθολική συμμετοχή του προσωπικού (συνολικά 500 περίπου Αξ/κοι και Υπαξ/κοι της ειδικότητας) και τα ευμενή σχόλια για την χρησιμότητα του, ουσιαστικά καταδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και περαιτέρω εξειδίκευση σε θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος.

Πέραν των ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικού του ΓΕΑ, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα και την πολυμορφία των οικονομικών λειτουργιών και το γεγονός ότι αυτές δεν ασκούνται μόνο από στελέχη της Ειδικότητας, καθώς και τις δυναμικές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, επεξεργάζεται την πρόταση διεξαγωγής νέου κύκλου σεμιναρίων με συμμετοχή ως εκπαιδευομένων, στελεχών άλλων ειδικοτήτων (Ιπτάμενοι, Μηχανικοί, Εφοδιαστές), οι οποίοι λόγω καθηκόντων (Διοικητές, Υποδιοικητές, Μοίραρχοι, Μέλη Επιτροπών Προμηθειών και Διαπραγματεύσεων, κλπ) έρχονται σε καθημερινή επαφή με οικονομικά θέματα.