Δραστηριότητες του Α.Α. Χρυσούπολης για την προστασία του περιβάλλοντος

Τo A. Aπ. Χρυσούπολης στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, ξεκίνησε τη διαδικασία μετατροπής των οργανικών αποβλήτων, που παράγονται κατά την καθημερινή λειτουργία της μονάδος, σε φυτικό λίπασμα (κομποστοποίηση).

Συγκεκριμένα, από τις καθημερινές δραστηριότητες της μονάδας προκύπτει ένας σημαντικός όγκος οργανικών απορριμμάτων, όπως κομμένα χόρτα, κλαδιά και οργανικά απόβλητα μαγειρείων. Ως εκ τούτου, καθιερώθηκε η διαδικασία της κομποστοποίησης σε ειδικούς κάδους και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος αποτελείται από τσιμενταύλακα και αυτόματο μηχανισμό ανάδευσης.