Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους

Στο πλαίσιο της πρόληψης των πάσης φύσεως ατυχημάτων η Πολεμική Αεροπορία έχει καθιερώσει την εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους. Σκοπός της είναι η καλλιέργεια θετικού πνεύματος πρόληψης των Ατυχημάτων, η ανάπτυξη «Παιδείας» ΑΠΕ ενώ ενθαρρύνεται η ευγενής άμιλλα μεταξύ του προσωπικού. Φέτος η εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Ιουνίου 2009.

Κατά τη διάρκεια της θα πραγματοποιηθούν στις Μονάδες της ΠΑ διάφορες εκδηλώσεις όπως σύγκληση συσκέψεων, ενημερώσεων και διαλέξεων με θέματα ΑΠΕ. Παράλληλα θα αναγνωσθούν μηνύματα του κ. Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Ημερήσιες Διαταγές του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας και των Διοικητών Αεροπορικής Υποστήριξης και Αεροπορικής Εκπαίδευσης, θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις και βραβεία στο προσωπικό που συνέβαλε στην πρόληψη των Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ατυχημάτων Εδάφους καθώς επίσης και τα Έπαθλα Ασφάλειας Πτήσεων σε Μονάδες και Μοίρες της ΠΑ που πέτυχαν μηδενικούς δείκτες ατυχημάτων.