Συμμετοχή ΠΑ στο Tactical Leadership Programme 2009

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης τακτικής αρχηγίας έτους 2009, (Tactical Leadership Programme – TLP), που πραγματοποιήθηκε στην ΑΒ FLORENNES, Βέλγιο, η Π.Α συμμετείχε στην πτητική εκπαίδευση της 2ης και της 3ης σειράς.

Σκοπός του TLP είναι η εκπαίδευση των πληρωμάτων σε ρεαλιστικό περιβάλλον σύνθετων αποστολών και η δοκιμασία τους στην τακτική αρχηγία μεγάλης δύναμης αφων, διαφορετικού τύπου αφων και πολυεθνικής σύνθεσης πληρωμάτων.

Χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της αποστολής σε συγκεκριμένο χρόνο, η ποιότητα της οποίας ανταποκρίνεται ρεαλιστικά σε πολεμικές συνθήκες αλλά και στις σύγχρονες απαιτήσεις δράσης πολυεθνικών δυνάμεων.

Η συμμετοχή της Π.Α στην πτητική εκπαίδευση του TLP για το έτος 2009 είχε ως ακολούθως:

  • Στην 2η σειρά του έτους 2009 από 09 Μαρτίου έως 03 Απριλίου 2009, συμμετείχαν δύο αφη M-2000-5 (114 ΠΜ/331 Μ) σε ρόλο αναχαίτισης και δύο M-2000-5 (114 ΠΜ/331 Μ) ως “external fighters” σε ρόλο αναχαίτισης. Επιπλέον στην ίδια σειρά, συμμετείχαν ένας Αξκός Πληροφοριών και ένας Αξκός Ελεγκτής Αεράμυνας (ΕΑ) ως εκπαιδευόμενοι εδάφους.
  • Στην 3η σειρά του έτους 2009, από 04 έως 29 Μαΐου 2009, συμμετείχαν με δύο αφη F-16 Block 30 (110ΠΜ/346 Μ) σε ρόλο αναχαίτισης και δύο F-16 Block 30 (110ΠΜ/346 Μ) ως “external fighters” σε ρόλο αναχαίτισης. Επιπλέον στην ίδια σειρά, συμμετείχαν ένας Αξκός Πληροφοριών και ένας Αξκός Ελεγκτής Αεράμυνας (ΕΑ) ως εκπαιδευόμενοι εδάφους.

331M

331M

346M

346M