Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 25/07/2009

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 4 CL-415, 6 CL-215 και 8 PZL σε Μεταξάδες, Μανιάκι, Αθίκια, Αλμυρό, Νικηφόρο, Σβορωνάτα, Μεταξάδα, Υάμεια και Χρυσοκελάρια, συμπληρώνοντας 56,3 ώρες πτήσης σε 23 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 2 CL-415 και 4 CL-215 σε Δαύλεια, Σάμο και Σκύρο, συμπληρώνοντας 9,6 ώρες πτήσης σε 6 εξόδους.
  • Για Αεροδιακομιδές, C-130, A-109 και C-27J, μετέφεραν 7 ασθενείς και 1 νεογνό από Σύρο, Μυτιλήνη, Σαντορίνη, Ηράκλειο και Κεφαλονιά σε Ελευσίνα και Ηράκλειο, συμπληρώνοντας 8,6 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.