Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 31/07/2009

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-415, 2 CL-215 και 6 PZL σε Αγιάσσο, Ελληνοεκλησιά και Γόρανους, συμπληρώνοντας 20,9 ώρες πτήσης σε 10 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 1 CL-415, 1 CL-215 και 2 PZL σε Αττική, Λέσβο και Λαμία, συμπληρώνοντας 11,5 ώρες πτήσης σε 4 εξόδους.