Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 25/09/2009

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-215 και 2 PZL σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, συμπληρώνοντας 6,2 ώρες πτήσης σε 4 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 1 Τ-41 στην Αττική, συμπληρώνοντας 2,5 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.
  • Για Αεροδιακομιδές, C-27J μετέφερε 1 νεογνό και 1 βρέφος από Κεφαλονιά και Θεσσαλονίκη σε Άραξο και Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 4,1 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.