Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 29/09/2009

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-415 και 2 PZL σε ‘Ανδρο και Περιβολάκια, συμπληρώνοντας 8,2 ώρες πτήσης σε 4 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 1 Τ-41 στην Αττική, συμπληρώνοντας 2,5 ώρες πτήσης.
  • Για Αεροδιακομιδές, C-27J και C-130 μετέφεραν 3 ασθενείς και 1 νεογνό από Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Λήμνο και Μυτιλήνη στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 5,7 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.