Πρόσκληση Επιτυχόντων – Εισακτέων σε ΣΙ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καλούνται να παρουσιαστούν για κατάταξη στις Σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι επιτυχόντες στις γενικές εξετάσεις του έτους 2009, όπως παρακάτω:

  • Οι εισακτέοι στη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στην Αττική.
  • Οι εισακτέοι στις Σχολές Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας στην Αττική και στο Αεροδρόμιο Σέδες, στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.

Οι καλούμενοι για κατάταξη στις Σχολές, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα από την Εγκύκλιο Διαταγή Προκήρυξης διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών, δικαιολογητικά.