Συμμετοχή της ΠΑ στην ‘Ασκηση “BOLD AVENGER 2009”

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι η Π.Α συμμετείχε στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση BOLD AVENGER 2009, από 14 έως 25 Σεπτεμβρίου 2009, που πραγματοποιήθηκε στη Δανία.

Σκοπός της άσκησης ήταν η αύξηση του επιπέδου αποτελεσματικότητας, τυποποίησης και διαλειτουργικότητας κατά την εκτέλεση αεροπορικών επιχειρήσεων, μέσω της εξάσκησης των Ιπταμένων σε νέες τακτικές και διαδικασίες. Οι αποστολές που εκτελέσθηκαν ήταν εναέριας μάχης, προσβολής επίγειων στόχων, καταστολής εχθρικής αεράμυνας, ηλεκτρονικού πολέμου, εναέριος ανεφοδιασμός, καθώς και έρευνα – διάσωση μάχης.

Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν με αεροπορικό δυναμικό οι παρακάτω χώρες:

Βέλγιο: 3 F-16
Τσεχία: 1 ΑΝ-26
Δανία: 8 F-16
Γαλλία: 4 M-2000, 2 C-130, 1 E-3F
Ολλανδία: 2-4 F-16
Νορβηγία: 5 F-16, 1 DA-20
Πολωνία: 6 F-16
Πορτογαλία: 5 F-16
Τουρκία: 5 F-16
ΗΠΑ: 4 F-15, 2 – 4 KC-135
ΝΑΤΟ: 1 E-3A, 2 DA-20

Η Π.Α συμμετείχε με πέντε (5) Α/Φ F-16 C BLK 50 της 111ΠΜ/347Μ, που μεταστάθμευσαν στην Α.Β. KARUP της Δανίας, με ενδιάμεσο αεροδρόμιο ανεφοδιασμού το AVIANO Iταλίας.

Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ