Συνδρομή της Πολεμικής Αεροπορίας στις Πλημμυροπαθείς Περιοχές Ν. Ευβοίας

Μετά από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στον Ν. Ευβοίας, και στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών “ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ”, από τη Δευτέρα 14 Σεπ. 2009, ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών με τη συμμετοχή χειριστών και βαρέων χωματουργικών μηχανημάτων της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών και του 725 Τάγματος Μηχανικού στις περιοχές Πούρνου και Μίστρου.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιχώσεις εκατέρωθεν της αποκομμένης γέφυρας του ποταμού Λήλαντα, προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα η προσωρινή αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου στο χωριό Μίστρο, κυρίως με τη χρήση του ερπυστριοφόρου γαιοπρωθητή D-8 της ΠΑ. Επακολούθησε, σε συνεργασία με το Στρατό Ξηράς και τη Νομαρχία Εύβοιας, η αποκατάσταση των τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου Πισσώνας – Μίστρου.

Στη συνέχεια, με τη χρήση ελαστιχοφόρων φορτωτών γαιών έγινε διάνοιξη και εκβάθυνση σε τμήματα οδών ανατολικά της κοινότητας Μίστρου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διέλευση οχημάτων κτηνοτρόφων, που είχαν αποκοπεί από τα ποιμνιοστάσιά τους. Επίσης, με τη χρήση ελαστιχοφόρων φορτωτών έγινε συλλογή των φερτών υλικών, που είχαν αποτεθεί κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και παρεμπόδιζαν την απρόσκοπτη ροή των υδάτων. Μετά από αίτημα της Δημοτικής Αρχής απομακρύνθηκαν από αυλές σε παραποτάμιες οικίες φερτά υλικά, κορμοί δέντρων καθώς και γεωργικά μηχανήματα που παρασύρθηκαν από τον ποταμό.

Επί του παρόντος, τα κλιμάκια της ΠΑ και του Στρατού Ξηράς επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Μετόχι, όπου γίνεται ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού.