Επίσκεψη Αρχηγού ΑΤΑ στη Λήμνο

Στις 22 Δεκεμβρίου 2009 ο Αρχηγός ΑΤΑ Απτχος (Ι) κ. Ι.Πατσαντάρας επισκέφθηκε τη νήσο Λήμνο. Κατά την επίσκεψή του ο κ. ΑΤΑ αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό της 130ΣΜ, 8ης ΜΣΕΠ και 2ου ΣΑ, το προσωπικό των Α/Φ επιφυλακής και Α/Ν Ε/Π και διένειμε δώρα στους στρατευμένους των παραπάνω μονάδων.