Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στη Λήμνο και τη Σκύρο

Στις 29 Δεκεμβρίου 2009 ο Αρχηγός ΓΕΑ Απτχος (Ι) Β. Κλόκοζας επισκέφθηκε τη Λήμνο και τη Σκύρο. Κατά την επίσκεψή του ο Αρχηγός αντάλλαξε ευχές και δώρα με το προσωπικό της 130ΣΜ, 8ης ΜΣΕΠ, 135 ΣΜ, 7ης ΜΣΕΠ και 22 ΜΚΒ.