Άδεια Κυήσεως – Τοκετού και Ανατροφής Τέκνου

Γνωρίζεται ότι, αποφασίστηκε η χορήγηση 5μηνης άδειας κύησης-τοκετού (ΑΚΤ), μετά τον 4ο μήνα κύησης και 9μηνης άδειας ανατροφής στο θήλυ και άρρεν μόνιμο και εθελοντικό στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ.

Κατεβάστε τη διαταγή σε μορφή PDF