Ενημέρωση Διατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΑ

Την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στην αίθουσα “Σγος (Ι) Κων/νος Ηλιάκης” (Αίθουσα ΑΑΣ), παρουσία του Α/ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Βασιλείου Κλόκοζα και της Ηγεσίας του ΓΕΑ, η Ενημέρωση Διατελεσάντων Αρχηγών ΓΕΑ.

Τα αντικείμενα της ενημέρωσης ήταν:

  • Αναδιοργάνωση Π.Α
  • Γεωστρατηγικό Περιβάλλον
  • Εξοπλιστικά Προγράμματα
  • Θέματα Προσωπικού

Με την εν λόγω ενημέρωση η Ηγεσία του ΓΕΑ τιμά τους διατελέσαντες Α/ΓΕΑ, καθιστώντας τους κοινωνούς της σημερινής πορείας και εξέλιξης της Πολεμικής Αεροπορίας.