Ανακοίνωση Σύνθεσης Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι μετά τις τακτικές κρίσεις έτους 2010-2011, η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), καθορίζεται ως εξής:

1.

Αντιπτέραρχος (Ι)

Βασίλειος Κλόκοζας

Αρχηγός ΓΕΑ

2.

Αντιπτέραρχος (Ι)

Αντώνιος Ατματζάκης

Αρχηγός Τ.Α. και Διοικητής CAOC-7

3.

Αντιπτέραρχος (Ι)

Γεώργιος Δούμου

Διοικητής ΣΕΘΑ

4.

Υποπτέραρχος (Ι)

Αντώνιος Τσαντηράκης

Διοικητής ΔΑΥ

5.

Υποπτέραρχος (Ι)  

Χρήστος Χαρίτος

Υπαρχηγός ΓΕΑ

6.

Υποπτέραρχος (Ι)

Κωνσταντίνος Πέτρουλας

Διοικητής ΔΑΕ

7.

Υποπτέραρχος (Ι)

Ηλίας Βενέτης

Επιτελάρχης Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ

8.

Υποπτέραρχος (Ι)

Αδάμ Θωμαϊδης         

Διοικητής Σχολής Ικάρων

9.

Υποπτέραρχος (Ι)

Ηλίας Χριστακόπουλος

Β’ Βοηθός Επιτελάρχη Στρατηγείου ΓΕΕΘΑ

10.

Υποπτέραρχος (Ι)

Φώτιος Κρεβάικας

Υπαρχηγός Τ.Α

11.

Υποπτέραρχος (Ι)

Αντώνιος Πιέρρος

Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

12.

Υποπτέραρχος (Ι)

Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Επιτελάρχης ΑΤΑ 

13.

Υποπτέραρχος (Ι)

Παναγιώτης Μαμώλης

Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Δ’ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΑΠ

14.

Υποπτέραρχος (Ι)

Ευάγγελος Τουρνάς

Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

15.

Υποπτέραρχος (Ι)

Χρήστος Βαΐτσης

Διευθυντής Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής ΓΕΕΘΑ

16.

Υποπτέραρχος (Ι)

Κωνσταντίνος Πριόνας

Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

17.

Υποπτέραρχος (ΜΗ)

Αχιλλέας Λέλλας

Γενικός Επιθεωρητής Πολεμικής Αεροπορίας     

18.

Υποπτέραρχος (ΜΗ)    

Νικόλαος Μεταλληνός

Επιτελάρχης ΔΑΥ

19.

Υποπτέραρχος (Ο)    

Ευάγγελος Λάτσιος

Διευθυντής Οικονομικού ΓΔΟΣΥ

20.

Υποπτέραρχος (ΥΙ)

Σταύρος Καβασακάλης

Διευθυντής Υγειονομικού ΓΕΑ

21.

Υποπτέραρχος (ΥΙ)

Στέφανος Φουρλεμάδης

Πρόεδρος ΑΑΥΕ

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΑΑΣ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010

Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ