Αποτελέσματα 56ων Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου ΠΑ Έτους 2010

Στις 18 Φεβρουαρίου 2010 διεξήχθησαν με αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία στο Α.Β Δεκέλειας οι 56οι αγώνες Ανωμάλου Δρόμου ΠΑ, για την περιοχή Αττικής και Βοιωτίας. Η οργάνωση τους είχε ανατεθεί στην 123 Πτέρυγα Μάχης. Στους αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 55 αθλητές και αθλήτριες από Μονάδες της ευρύτερης περιοχής. Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως έξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 5000μ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΔΟΣΗ
1ος
Υπσγός
Ψαρρός Ιωάννης
ΕΤΗΜ
20΄:20΄΄
2ος
Υσμίας
Παλαιός Γεώργ.
ΥΠΗΔ
20΄:46΄΄
3ος
Επγός 
Κασσωτάκης Ιωάννης
ΕΤΗΜ 
20΄:48΄΄
4ος
Σμίας 
Μπάκας Ηλ.
Μ.ΓΕΑ
20΄:52΄΄
5ος
ΔΥ ΙΙας
Χατζής Θώμας
ΣΤΥΑ
21΄:58΄΄
6ος
ΔΥ Ιης
Σίνος Παναγιώτης
ΣΤΥΑ
22΄:17΄΄
7ος
ΙΚ ΙVης
Παπαρίζος Στέργιος
ΣΙ
22΄:27΄΄
8ος
IK Ιης
Biyobol Achille
ΣΙ
22΄:53΄
9ος
ΙΚ ΙΙΙης
Καρανικόλας  Ιασών
ΣΙ
22΄:54΄΄
10ος
ΙΚ ΙΙΙης
Alsoufi Mohammad
ΣΙ
23΄:10΄΄
11ος
ΔΥ ΙΙας
Γαλούσης Χρ
ΣΤΥΑ
23΄:29΄΄
12ος
ΔΥ ΙΙας
Πασσάς Φίλιππος
ΣΤΥΑ
24΄:17΄΄
13ος 
Ανθστής
Παναγιωτόπουλος Δημ.
ΕΤΗΜ
26΄:27΄
14ος
Εσμίας
Πετρίδης Παν
206 ΠΑΥ
28΄:02΄΄
15ος
Ανθστης
Μαυρογόνατος Αργ
ΥΠΗΔ
29΄:22΄΄
16ος
Εσμίας
Ανδρέου Ιωαν
ΥΠΗΔ
29΄:32΄΄
17ος
Εσμίας
Παπάς Δημ.
ΥΠΗΔ
31΄:13΄΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 5000μ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Α/ΑΜΟΝΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΘΛΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΤΗΜ17Επγός Κασσωτάκης Ιωάννης – Υπσγός Ψαρρός Ιωάννης – Ανθστής Παναγιωτόπουλος Δ.
ΣΤΥΑ22ΔΥ ΙΙας Γαλούσης Χρ. – ΔΥ Ιης Χατζής Θωμάς – ΔΥ Ιης Σίνος Παναγιώτης
ΣΙ24ΙΚ ΙVης Παπαρίζος Στέργιος – ΙΚ ΙΙΙας Καρανικόλας Ιάσων – ΙΚ Ιης Biyobol Achille
ΥΠΗΔ35Ανθστής Μαυρογόνατος Αργ.- Εσμίας Ανδρέου Ιωαν. – Υσμίας Παλαιός Γεώργ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 2000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΔΟΣΗ
Ασμίας
Κατσακιώρη Παρασκευή
112ΠΜ
8΄:07΄΄
Εσμίας
Τσιομπίκα Παρασκευή
251ΓΝΑ
8΄:59΄΄
ΔΥ ΙΙας
Χασιώτη Δήμητρα
ΣΤΥΑ
9΄:32΄΄
ΔΥ Ιης
Μπασάνου Βαρβάρα
ΣΤΥΑ
9΄:54΄΄
ΔΥ Ιης
Παπαστεργίου Μαρία
ΣΤΥΑ
9΄:57΄΄
ΙΚ ΙVης
Βαλιάδη Σοφία
ΣΙ
10΄:00΄΄
ΙΚ Ιης
Ραϊου Αικατερίνη
ΣΙ
10΄:01΄΄
ΔΥ Ιης
Χαλβατζή Δήμητρα
ΣΤΥΑ
10΄:04΄΄
ΔΥ ΙΙας
Ψυχογιού Μαρία
ΣΤΥΑ
10΄:21΄΄
10η
ΔΥ ΙΙας
Πασχάλη Άννα
ΣΤΥΑ
10΄:22΄΄
11η
ΙΚ Ιης
Πούλιου Αθανασία
ΣΙ
10΄:26΄΄
12η
ΙΚ Ιης
Βρίζα Αικατερίνη
ΣΙ
10΄:32΄΄
13η 
ΜΥ
Κωνσταντίνου Ζώη
359ΜΑΕΔΥ
10΄:37΄΄
14η
Εσμίας
Δαλαβούρα Αικ
201ΚΕΦΑ
10΄:58΄΄
15η
Ανθσγός
Σακαρίκου Ευθαλεία
201ΚΕΦΑ
11΄:18΄΄
16η
ΔΥ ΙΙας
Βαβατζιάνη Μαριάνθη
ΣΤΥΑ
11΄:25΄΄
17η
Ανθσγός
Σωτηροπούλου Ακριβή
201ΚΕΦΑ
12΄:09΄΄
18η
Ανθσγός
Μουτάφη Αθηνά
Εργ.Α/Κ & ΕΕΟ
12΄:14΄΄

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 2000μ. ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΥ
Κωνσταντίνου Ζωή
359ΜΑΕΔΥ
10΄:37΄΄
Ανθσγός
Μουτάφη Αθηνά
Εργ.Α/Κ & ΕΕΟ
12΄:14΄΄
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/ΑΜΟΝΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΘΛΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΤΥΑ12ΔΥ ΙΙας Χασιώτη Δήμητρα – ΔΥ Ιης Παπαστεργίου Μαρία – ΔΥ Ιης Μπασάνου Βαρβάρα
ΣΙ24ΙΚ ΙVης Βαλιάδη Σοφία – ΙΚ Ιης Ραϊου Αικατερίνη – ΙΚ Ιης Πούλιου Αθανασία
ΚΕΦΑ46Ανθσγός Σωτηροπούλου Ακριβή – Ανθσγός  Σακαρίκου Ευθαλεία – Εσμία Δαλαβούρα Αικ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑΔΑ
1οςΣμίαςΔαμιανάκος Άρης31 ΜΕΕΔ
2οςΙΚ ΙΙηςSarr EmmanuelΣΙ
3οςΙΚ ΙΙΙηςDior AbdoulayeΣΙ
4οςΙΚ ΙΙηςΠαπουτσής Τριαν.ΣΙ
5οςΔΥ ΙηςΚαλμπαλίκης ΠαρασκευάςΣΤΥΑ
6οςΙΚ ΙηςΣαϊτης Δημ.ΣΙ
7οςΙΚ ΙηςΚαψάλης Δημ.  ΣΙ
8οςΔΥ ΙηςΓκαραβέλας Κων.ΣΤΥΑ
9οςΑσμίαςΦώτης Στυλ. 114 ΠΜ
10οςΔΥ ΙηςΣγουράλης Δημ.ΣΤΥΑ
11οςΔΥ ΙηςEΤ. ESS.ANIC RODRIQUEΣΤΥΑ
12οςΔΥ ΙηςΝαούμης Δημ.ΣΤΥΑ
13οςΔΥ ΙΙαςΚαραδήμας ΗλίαςΣΤΥΑ
14οςΑνθσγόςΜαυρογιάννης Μ. ΓΕΑ/Β3
15οςΜΥΤουλουμουτζόγλου Β.ΔΑΥ / Α.Κ.
16οςΕσμίαςΠανταζόπουλος Γεωρ.31 ΜΕΕΔ
17οςΣμίαςΜπόρσης Χρηστ. 114 ΠΜ
18οςΥπσγόςΣταυρόπουλος Κων. 206 ΠΑΥ
19οςΣμχοςΤσούρας Σωκράτης359ΜΑΕΔΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑΔΑ
1ος
Ανθσγός
Μαυρογιάννης Μάριος
ΓΕΑ/Β3
2ος
ΜΥ
Τουλουμουτζόγλου Βασίλ.
Εργ. Α/Κ & ΕΕΟ
3ος
Σμχος
Τσούρας Σωκράτης
359ΜΑΕΔΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/ΑΜΟΝΑΔΑΒΑΘΜΟΙΑΘΛΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΙ9ΙΚ ΙΙΙης Dior Abdoulaye – ΙΚ ΙΙης Παπουτσής Τριαντ.  – ΙΚ ΙΙης Sarr Emmanuel
ΣΤΥΑ23ΔΥ ΙΙης Καλαμπαλίκης Παρασκευάς – ΔΥ Ιης Γκαραβέλας Κων. – ΔΥ Ιης Σγουράλης Δημ