Αποτελέσματα Αγώνων Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, Ποδοσφαίρου Σάλας (5 Χ 5), Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης Π.Α 2010

Ξεκίνησαν οι αγώνες κυπέλλων αθλοπαιδιών της Πολεμικής Αεροπορίας για το έτος 2010  .
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως ακολούθως:

Α. Αποτελέσματα Α΄ Γύρου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5):

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ – ΦΙΛΟΞ/ΝΗ

ΣΚΟΡ

Α.

ΜΑΦΚ – ΕΚΑΕ/ΑΤΑ

9 – 5

Β.

ΚΕΦΣΚΥ – 201ΚΕΦΑ

0 – 7

Γ.

ΥΠΗΔ – Μ.ΓΕΑ

4 – 9

Δ.

ΚΕΑ – 112ΠΜ 

2 – 3

Ε.

128 ΣΕΤΗ – 380 Μ.ΑΣΕΠΕ

2 – 0 (ΑΑ)

ΣΤ.

206 ΠΑΥ – 2Ο  ΚΕΠ

7 – 2

Αποτελέσματα Β΄ Γύρου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5):

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ – ΦΙΛΟΞ/ΝΗ

ΣΚΟΡ

Α.

9Η Μ.ΣΕΠ – 111ΠΜ

0 – 1

Β.

130ΣΜ – 8Η Μ.ΣΕΠ

2 – 3

Γ.

131ΣΜ – 4Η Μ.ΣΕΠ

5 – 2 

Δ.

Μ.ΑΤΑ – ΜΑΦΚ

5 – 0

Ε.

117ΠΜ – 116ΠΜ

4 – 8

ΣΤ.

201ΚΕΦΑ – 128 ΣΕΤΗ

3 – 0

Ζ.

113ΠΜ – 2Η Μ.ΣΕΠ  

4 – 0

Η.

3Η Μ.ΣΕΠ – 1Ο ΚΕΠ

3 – 9

Θ.

132 ΣΜ – ΕΡΓ. Μ.Μ. – Ε.Ε ΑΡΑΞ

4 – 6

Ι.

124 ΠΒΕ – 120ΠΕΑ

2 – 0 (ΑΑ)

ΙΑ.

126ΣΜ – 115ΠΜ

2 – 3 

ΙΒ.

Μ.ΓΕΑ – 5ο ΣΑ

9 – 5

ΙΓ.

206 ΠΑΥ – 6Η Μ.ΣΕΠ

5 – 3

ΙΔ.

Α/Α ΚΑΡΠΑΘΟΥ – 251ΓΝΑ

5 – 7  

ΙΕ.

112ΠΜ – 110ΠΜ

4 – 9

ΙΣΤ.

114 ΠΜ – 135 ΣΜ

5 – 4

O Γ΄ γύρος της διοργάνωσης έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στις 13 Απριλίου 2010.

Β. Αποτελέσματα Α΄ Γύρου  Κυπέλλου Ποδοσφαίρου:

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ – ΦΙΛΟΞ/ΝΗ

ΣΚΟΡ

Α.

116ΠΜ – 117ΠΜ

4 – 1

Β.

120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ

0 – 2 (ΑΑ)

Γ.

132 ΣΜ – 131ΣΜ

1 – 4

Δ.

111ΠΜ – 110ΠΜ

0 – 3

Ε.

350 ΠΚΒ – 114 ΠΜ

1 – 7

ΣΤ.

251ΓΝΑ – 359ΜΑΕΔΥ

2 – 0 (ΑΑ)

Ζ.

128 ΣΕΤΗ – 112ΠΜ

1 – 2

Η προημιτελική Φάση του Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στις 29 Απριλίου με τις παρακάτω συναντήσεις:

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞ.

Α.

114 ΠΜ – 112ΠΜ

Β.

124 ΠΒΕ – 116ΠΜ

Γ.

115ΠΜ – 251ΓΝΑ

Δ.

131ΣΜ – 110ΠΜ

Γ. Αποτελέσματα Α΄ Γύρου Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης: 

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞ.

ΣΚΟΡ

Α.

117ΠΜ – 120 ΠΕΑ

0 – 20 (ΑΑ)

Β.

110ΠΜ – 113ΠΜ

68 – 43

Γ.

1Ο ΚΕΠ – 350 ΠΚΒ

82 – 42

Δ.

ΕΤΗΜ – 114 ΠΜ  

60 – 58 

Ε.

3Ο ΚΕΠ – 126ΣΜ

56 – 53

ΣΤ.

135 ΣΜ – ΓΕΑ/Δ3

20 – 0 (ΑΑ)

Ζ.

359ΜΑΕΔΥ – 206 ΠΑΥ

0 – 20 (ΑΑ)

Η προημιτελική Φάση του Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στις 29 Απριλίου με τις παρακάτω συναντήσεις:

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞ.

Α.

1Ο ΚΕΠ – Α/Α Χρυσούπολης

Β.

ΕΤΗΜ – 120ΠΕΑ

Γ.

110ΠΜ – 135 ΣΜ

Δ.

206 ΠΑΥ – 3Ο ΚΕΠ

Δ. Αγώνες Κυπέλλου Πετοσφαίρισης
Για τους αγώνες της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Πετοσφαίρισης που ολοκληρώθηκαν στις 18 Μαρτίου έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

Α/Α

ΓΗΠΕΔΟΥΧΕΣ – ΦΙΛΟΞ

ΣΚΟΡ

Α.

124 ΠΒΕ – 116ΠΜ

0 – 3

Β.

1Η ΜΣΕΠ – 113ΠΜ

3 – 0

Γ.

112ΠΜ – 111ΠΜ

0 – 3 (ΑΑ)

Δ.

206 ΠΑΥ – 115ΠΜ

3 – 0  (AA)

Η ημιτελική Φάση του Κυπέλλου Πετοσφαίρισης έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί στις 20 Απριλίου.