Εθελοντική Αιμοδοσία Προσωπικού του ΕΤΗΜ

Την 1η Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιακών – Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ), εγκαινιάζοντας σχετική συνεργασία σε πάγια βάση με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

H επόμενη αιμοδοσία προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2010.