Κρίσεις Αξιωματικών 2010 (Σμηνάρχων)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο συνεχίζοντας τις έκτακτες κρίσεις έτους 2010, για κάλυψη κενών θέσεων Ταξιάρχων έκρινε τους παρακάτω Σμηνάρχους της Πολεμικής Αεροπορίας ως εξής:

α. Προακτέους κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ταξίαρχου, τους:

Ιπτάμενους:

 1. Σίδερη Χρήστο
 2. Ιωάννου Λουκά
 3. Δημόκα Ιωάννη
 4. Κανέλλου Δημήτριο
 5. Αγγέλου Σωτήριο
 6. Τσαλίκη Αθανάσιο
 7. Βούζιο Κωνσταντίνο
 8. Παναγιώτου Εμμανουήλ
 9. Μπόμπου Θεόδωρο
 10. Τσιούτρα Λεωνίδα
 11. Αντωνόπουλο Αγγελή
 12. Θεοχάρη Νικόλαο
 13. Παπαδόγκωνα Παναγιώτη
 14. Βλασσόπουλο Γεώργιο
 15. Δριτσάκο Γεώργιο
 16. Ανδρεσάκη Βασίλειο
 17. Τσομπανικολίδη Κωνσταντίνο
 18. Κώνστα Ευάγγελο

Μηχανικούς:

 1. Οικονόμου Γεώργιο
 2. Βορρόπουλο Γεώργιο
 3. Καλύβα Ιωάννη
 4. Χατζηπαναγιώτη Σταμάτιο

Ελεγκτή Αεράμυνας:

 1. Δάινα Κωνσταντίνο
 2. Κατσαρό Παναγιώτη
 3. Μητσιόπουλο Αναστάσιο
 4. Τσιώλη Γεώργιο

Οικονομικό:

 1. Μπουμπάρη Γεώργιο

Μετεωρολόγο:

 1. Χαϊδάρογλου Νικόλαο

Ιατρών:

 1. Μακρή Γεώργιο
 2. Κασσάρα Γεώργιο
 3. Μπέη Δημήτριο

Οδοντίατρου:

 1. Γερογιάννη Βασίλειο – Παρασκευά

Νοσηλευτικής:

 1. Θεοδωρακοπούλου Αγγελική

β. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

Ιπτάμενους:

 1. Μεχτερίδη Παύλο
 2. Μπενέτο Ιωάννη
 3. Καλαϊτζόπουλο Βασίλειο
 4. Τσαντήλα Ιωάννη
 5. Μουτσινά Λεωνίδα
 6. Δασκάλου Θεόδωρο

Μηχανικό:

 1. Καρακιόζογλου Γεώργιο

Ελεγκτές Αεράμυνας:

 1. Μπομποτά Κωνσταντίνο
 2. Μαυροθαλασσίτη Γρηγόριο
 3. Ιωαννίδη Ιωάννη

Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ