Παράδοση – Παραλαβή Διοικητών ΔΑΥ – ΔΑΕ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε, στην 112ΠΜ (Αεροπορική Βάση Ελευσίνας) η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της ΔΑΥ, κατά την οποία ο Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Ιατρίδης παρέδωσε τα καθήκοντα του στον Υποπτέραρχο (Ι) Αντώνιο Τσαντηράκη.

Επίσης πραγματοποιήθηκε, στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της ΔΑΕ, κατά την οποία ο Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Βλαχάβας παρέδωσε τα καθήκοντα του στον Υποπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Πέτρουλα.

Οι τελετές έγιναν παρουσία του Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Βασίλειου Κλόκοζα και παραβρεθήκαν διατελέσαντες Διοικητές, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Διοικήσεων, αντιπροσωπείες στρατιωτικού προσωπικού άλλων Διοικήσεων και τοπικές αρχές.