Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων ΠΑ έτους 2010-2011

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2010-2011, έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους της Πολεμικής Αεροπορίας ως εξής:

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

Ιπτάμενους:

 1. Χρυσόμαλλο Στυλιανό
 2. Διαμαντώνη Ευστάθιο
 3. Αντωνόπουλο Θεόδωρο
 4. Δημητριάδη Παναγιώτη
 5. Ιγγλέση Γρηγόριο
 6. Νίκα Παναγιώτη
 7. Παπαδόπουλο Θεόδωρο
 8. Τόπκα Γεώργιο
 9. Γερούλη Γεώργιο
 10. Χειμαριό Φωτεινό
 11. Τζαβέλλα Κωνσταντίνο
 12. Φυτιλή Αριστείδη
 13. Τσακούμη Βασίλειο
 14. Λυμπέρη Γεώργιο

Μηχανικό:

 1. Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών Οικονόμου Δημήτριο

Ελεγκτες Αεράμυνας:

 1. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο
 2. Τσούφη Βασίλειο

Οικονομικό:

 1. Πάσχου Αθανάσιο

Εφοδιαστή:

 1. Χωριανόπουλο Εμμανουήλ

Διοικητικό:

 1. Μπένο Ιωάννη

Μετεωρολόγο:

 1. Μπασιάκο Ιωάννη

Ιατρούς:

 1. Μακρατζάκη Δημήτριο
 2. Κωνσταντούλα Σπυρίδων

Νοσηλευτικής:

 1. Μπακόλα Άννα

Μη διατηρητέου Ιπταμένου Βουβάκη Γεωργίου

Αντισμήναρχος (Ι) Δημ. Τσιρογιαννίδης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ