Αποτελέσματα 56ων Αγώνων Ανωμάλου Δρόμου ΠΑ Έτους 2010 ανά Γεωγραφική Περιφέρεια

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 διεξήχθησαν με αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία, οι 56οι αγώνες Ανωμάλου Δρόμου ΠΑ ανά γεωγραφικές περιφέρειες. Η οργάνωση τους είχε ανατεθεί στην 117 Πτέρυγα Μάχης για την περιφέρεια Πελοποννήσου, στην 131 Σμηναρχία Μάχης για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και στην 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων για την περιφέρεια της Βορείου Ελλάδος. Στους αγώνες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 65 αθλητές και αθλήτριες από τις διάφορες Μονάδες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά περιφέρειες έχουν ως έξής:

Α. Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ  ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

1ος

Ανθσγός

Κατσίκης Αντ.

117ΠΜ

2ος

Υπσγός

Αργυρός Νικ.

ΕΡΓ. MM. ΑΡΑΞΟΥ

3ος

Εσμίας

Καράνης Στεφ.

116ΠΜ

4ος

ΟΒΑ

Λιάκος Αντ.

116ΠΜ

5ος

Σμίας

Χάστας Γεωρ.

116ΠΜ

6ος

Εσμίας

Ράπτης Χρήστ.

117ΠΜ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ  ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

1ος

Υπσγός

Σκαρπέτης Βας.

120 ΠΕΑ

2ος

Ανθσγός

Τσιωρτζίδης Παν.

117ΠΜ

3ος

Επγός

Σπυρόπουλος Ιωαν.

117ΠΜ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ ΑΝΔΡΩΝ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ

116 Πτέρυγα Μάχης

117 Πτέρυγα Μάχης

Εργοστάσιο ΜΜ και ΕΕ Αράξου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 2000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

Ανθσγός

Λέλου Διαμαν.

120 ΠΕΑ

Σμίας

Αναστασάκη Στυλ.

117ΠΜ

Β. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ  ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

1ος

Ασμίας

Παππάς Σπ.

4η ΜΣΕΠ

2ος

Ανθσγός

Ζέρβας Στ.

4η ΜΣΕΠ

3ος

Σμίας

Πάνος Αντ.

4η ΜΣΕΠ

4ος

Σμίας

Σκούρας Απ. 

4η ΜΣΕΠ

5ος

Ανθσγός

Ουτσκούνης Π. (ΒΕΤΕΡ)

131ΣΜ

6ος

Κοσμάς Σ. 

Κοσμάς Σ. 

131ΣΜ

Γ.  Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ  ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

1ος

ΥσμίαςΑθανασάκης Βασιλ. 113ΠΜ

2ος

ΕπγόςΔασούλας Τριαν.1ο ΚΕΠ

3ος

ΔΥ ΙΙας Παπαδόπουλος Παν. ΣΥΔ

4ος

ΔΥ ΙΙας Αγγελάκαρος Παν. ΣΥΔ

5ος

ΔΥ ΙΙαςΑγγελάκαρος Φωτ. ΣΥΔ

6ος

ΕσμίαςΨαλίδας Μανθ.  113ΠΜ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 3000μ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

1ος

ΣμχοςΠαπαδόπουλος Ιωαν.113ΠΜ

2ος

ΣγόςΣιώπης Γεωρ113ΠΜ

3ος

ΑνθσγόςΧισίρογλου Δημητ.113ΠΜ

4ος

ΥπσγόςΦώτογλου Χρηστ.113ΠΜ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 2000μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΔΥ ΙΙαςΠαπαβασιλείου Αθην.ΣΥΔ

ΔΥ ΙΙαςΤσαγρή Παναγ.    ΣΥΔ

ΔΥ ΙΙαςΚιούπη Μαρ.ΣΥΔ

ΔΥ ΙΙαςΣουλιώτη Ειρ. ΣΥΔ

ΔΥ ΙΙαςΒρούβα Ιωαν.ΣΥΔ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 5000μ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Α/Α

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΟΝΑΔΑ

1ος

ΔΥ ΙΙαςObianga DaveΣΥΔ

2ος

ΔΥ ΙΙαςNleud Deudonne ChamberlinΣΥΔ

3ος

ΣμίαςΚαρασαββίδης Κων.350 ΠΚΒ

4ος

ΕσμίαςΣτεφόπουλος Γεωρ. 350 ΠΚΒ

5ος

ΑνθσγόςΣιώκης Παναγ. 1ο ΚΕΠ