2ο Πανελλήνιο Συνέδριο υγρού στοιχείου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στο Σ.Ε.Θ.Ε.

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2010 ολοκληρώθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο υγρού στοιχείου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (Σ.Ε.Θ.Ε) της 120ΠΕΑ. Εκτός των διαλέξεων και της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν και επίδειξη διάσωσης στη θάλασσα με μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας από εκπαιδευτές του Σ.Ε.Θ.Ε.