Άσκηση “ΜΙΝΩΑΣ 2010”

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ της Π.Α και I.A.F. θα πραγματοποιηθεί κοινή εκπαιδευτική άσκηση στην 115ΠΜ με την ονομασία “Μίνωας 2010” τις επόμενες εβδομάδες.

Επισμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Γράψας
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ