Επισκέψεις Αεροπορικών Ακαδημιών στην 120ΠΕΑ

Την 120ΠΕΑ στην Καλαμάτα επισκέφθηκε από 23 έως 25 Μαρτίου 2010 αντιπροσωπεία μαθητών της Αμερικανικής Αεροπορικής Ακαδημίας στο πλαίσιο της ανταλλαγής αμοιβαίων επισκέψεων και συνεργασίας. Παρόμοια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Μαΐου 2010 από μαθητές των Αεροπορικών Ακαδημιών της Γαλλίας, Γερμανίας και Τουρκίας.

Κατά την παραμονή τους στην Μονάδα έγιναν ενημερώσεις για το έργο των εκπαιδευτικών Μοιρών, επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις τους ενώ ξεναγήθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας.