Επίσκεψη της ΣΙ στις ΗΠΑ

Την έδρα της Αεροπορικής Ακαδημίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAFA) στο Colorado Springs, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Σχολής Ικάρων από 18 έως 24 Απριλίου 2010 μετά από πρόσκληση συμμετοχής στο “International Week 2010”.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η USAFA και συμμετείχαν είκοσι πέντε (25) ξένες Αεροπορικές Ακαδημίες. Σκοπό ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση που παρέχεται στην Αμερικανική Αεροπορική Ακαδημία, ενώ παράλληλα γίνεται ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών, σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των κρατών και προβολή της κάθε χώρας σε πολιτισμικό επίπεδο.

Η ΠΑ συμμετείχε με δύο μαθητές της Σ.Ι και έναν Αξιωματικό συνοδό.