Ολοκλήρωση Εκπαιδεύσεως της 1ης Σειράς Μαθητών Ιταλικής ΠΑ

Στο πλαίσιο της Ελληνοιταλικής συνεργασίας παρέχεται πτητική εκπαίδευση μέσα από πρόγραμμα ανταλλαγής εκπαιδευτών και μαθητών το οποίο προβλέπει την εκπαίδευση στο Αρχικό και Βασικό στάδιο με αεροσκάφη Τ-6Α μαθητών της Ιταλικής ΠΑ στην 120ΠΕΑ στην Καλαμάτα και παράλληλα, εκπαίδευση στο Επιχειρησιακό στάδιο, Ελλήνων μαθητών με αεροσκάφη ΜΒ-339 στο Α/Δ Lecce.

Η εκπαίδευση της Πρώτης Σειράς μαθητών της Ιταλικής ΠΑ ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με αφορμή το γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση στις 19 Μαρτίου 2010, στην 120ΠΕΑ/364 ΜΕΑ, παρουσία του Διοικητή της Πτέρυγας και Μοίρας, στελεχών της Μονάδας, αντιπροσωπείας Αξιωματικών της Ιταλικής ΔΑΕ, καθώς και των γονέων των μαθητών.