15ο Συνέδριο της Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής (ΒΕΣΙ)

Από 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2010 το Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ” στο Δίον της Πιερίας, φιλοξένησε το 15ο Συνέδριο της Βαλκανικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής (ΒΕΣΙ).

Συμμετείχαν εκατόν εβδομήντα τρεις (173) σύνεδροι από τα πέντε κράτη-μέλη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία), την υπό ένταξη Αλβανία, καθώς και παρατηρητές από το Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ).

Το κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η “Στρατιωτική Προληπτική Ιατρική”. Συνολικά ανακοινώθηκαν τριακόσιες (300) επιστημονικές εργασίες [εκατόν εξήντα μία (161) προφορικές και εκατόν τριάντα εννέα (139) αναρτημένες (πόστερ)]. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις Στρογγυλές Τράπεζες με θέματα σχετικά με τις νέες τάσεις στην Αεροπορική και Καταδυτική Ιατρική, την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών στις ΕΔ, την πολιτική πρόληψης λοιμωδών νοσημάτων καθώς και τον ρόλο της Στρατιωτικής Ιατρικής στην αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών.

Βραβείο της καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης έλαβε η εργασία με τίτλο “Θνησιμότητα και Νοσηρότητα μετά από Εγκατάλειψη πάνω από Έδαφος ή Θάλασσα” του Σμηναγού (ΥΙ) Παναγιώτη Κουσούλη Ιπτάμενου Ιατρού και της Σμηναγού (ΥΙ) Βασιλικής Ζησιμοπούλου του 251ΓΝΑ ενώ το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης έλαβε η εργασία με τίτλο “Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού και Αεροναυτία” του Επισμηναγού (ΥΙ) Αθανάσιου Παντέ και του Σμηναγού (ΥΙ) Παναγιώτη Κουσούλη Ιπτάμενου Ιατρού του 251ΓΝΑ.

Το βραβείο “Μαχάων” για την καλύτερη εργασία με αντικείμενο Στρατιωτικής Ιατρικής του Συνεδρίου απονεμήθηκε στον Σμηναγό (ΥΙ) Γεώργιο Αλεβετσοβίτη Ιπτάμενο Ιατρό της 120ΠΕΑ για την εργασία του με τίτλο: “Cardiovascular risk and BMI in regard with the type of profession in military aviation personnel”. Η συγκεκριμένη εργασία αρίστευσε ανάμεσα σε 78 άλλες οι οποίες αξιολογήθηκαν ανώνυμα από τις Εθνικές Επιτροπές των κρατών-μελών.

Στο περιθώριο του συνεδρίου οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Βυζαντινό και Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και τον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι κατά την διάρκεια της Μετασυνεδριακής Συνόδου, επισκέφθηκαν τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και το 424 ΓΣΝΕ στη Θεσσαλονίκη.

Η Βαλκανική Επιτροπή Στρατιωτικής Ιατρικής ιδρύθηκε το 1995 από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χωρών μελών σε θέματα Προληπτικής Ιατρικής, Επείγουσας Χειρουργικής Πολέμου, Ραδιολογικού-Βιολογικού-Χημικού Πολέμου, Ψυχικής Υγείας, μαζικών απωλειών υγείας, Αεροπορικής και Καταδυτικής Ιατρικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η σύσφιγξη των σχέσεων και η ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ των χωρών μελών. Το 2008 έγινε μέλος η Σερβία ενώ υπό ένταξη είναι η Αλβανία.

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του Συνεδρίου.

Παραλαβή του Βραβείου “Μαχάων” για την καλύτερη εργασία με αντικείμενο Στρατιωτικής Ιατρικής του Συνεδρίου από τον Σμηναγό (ΥΙ) Γεώργιο Αλεβετσοβίτη Ιπτάμενο Ιατρό της 120ΠΕΑ για την εργασία του με τίτλο: “Cardiovascular risk and BMI in regard with the type of profession in military aviation personnel”.

Παραλαβή του Βραβείου για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση από τον Σμηναγό (ΥΙ) Παναγιώτη Κουσούλη Ιπτάμενο Ιατρό του 251ΓΝΑ για την εργασία του με τίτλο “Θνησιμότητα και Νοσηρότητα μετά από Εγκατάλειψη πάνω από Έδαφος ή Θάλασσα” .