Άσκηση Έρευνας – Διάσωσης “ΑΕΤΟΣ 2010”

Τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 διεξήχθη άσκηση Έρευνας – Διάσωσης (ΕΔ) με την επωνυμία “ΑΕΤΟΣ 2010” υπό την εποπτεία του αεροπορικού τομέα του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σκοπός της άσκησης ήταν η δοκιμή και αξιολόγηση της ικανότητας αντίδρασης του συστήματος Έρευνας – Διάσωσης, καθώς και η αξιολόγηση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων.

Η άσκηση διεξήχθη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και περιελάμβανε ημερήσιο και νυχτερινό επεισόδιο με εικονικές διασώσεις Ιπταμένων μετά από αεροπορικό ατύχημα σε θαλάσσια περιοχή.