Διάθεση Προσωπικού και Μέσων της 13/06/2010

Σήμερα στο πλαίσιο της Κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

  • Για Πυρόσβεση, 2 CL-415 και 2 PZL σε Ασωπία και Λέσβο, συμπληρώνοντας 7 ώρες πτήσης σε 6 εξόδους.
  • Για Επιτήρηση, 1 T-41 και 1 Gumman στην Αττική, συμπληρώνοντας 4 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.
  • Για Αεροδιακομιδές, Super Puma και C-27J μετέφεραν 3 ασθενείς και 1 νεογνό από Ιο και Χίο στην Ελευσίνα, συμπληρώνοντας 3,9 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.