Εκτέλεση Ειδικών Εξετάσεων στο 251ΓΝΑ

Το 251ΓΝΑ παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ειδικών εξετάσεων για τους μη δικαιούχους ασθενείς οι οποίες θα υλοποιούνται μόνο για νοσηλευόμενους Πολιτικών Νοσοκομείων κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των Νοσοκομείων. Η οικονομική τακτοποίηση θα πραγματοποιείται με μέριμνα του Νοσοκομείου πoυ θα αιτείται τη διενέργεια εξετάσεων ως ακολούθως:

  • Η Καρδιολογική Κλινική και το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο δύνανται να καλύψουν ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, ασταθή στηθάγχη) έως πέντε (5) περιστατικά ανά εβδομάδα μέσω ΕΚΕΠΥ . Για τα παραπάνω περιστατικά το 251ΓΝΑ θα δεσμεύει και μία (1) κλίνη νοσηλείας στη ΜΕΘ. Επίσης το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο δύναται να καλύψει εβδομαδιαίως πέντε (5) περιστατικά διενέργειας προγραμματισμένης στεφανιογραφίας και εμφύτευσης βηματοδοτών. Για τον προγραμματισμό των περιστατικών απαιτείται επικοινωνία με το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο στα τηλ. 2107464590-1.
  • Το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας δύναται να εκτελεί εμβολισμούς Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλα Νοσοκομεία σε συχνότητα πέντε (5) περιστατικών εβδομαδιαίως. Για τον προγραμματισμό των περιστατικών απαιτείται επικοινωνία με το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας στα τηλ. 2107463921 & 6983507815.
  • Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δύναται να εξυπηρετήσει επιπλέον των ήδη αιμοκαθαιρομένων, πέντε (5) ασθενείς για αιμοκάθαρση. Για τον προγραμματισμό των περιστατικών απαιτείται επικοινωνία με την ΜΤΝ στο τηλ. 2107464419.
  • Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής δύναται να εκτελεί θεραπευτικές χορηγήσεις ραδιενεργού ιωδίου, θεραπευτικές χορηγήσεις με Ρήνιο και Στρόντιο, καθώς και θεραπευτική χορήγηση Υττρίου-90 (Zevalin) σε Non-Hodgkins λεμφώματα σε ένα (1) περιστατικό ανά μήνα για κάθε μία από τις αναφερθείσες κατηγορίες. Για τον προγραμματισμό των εν λόγω περιστατικών απαιτείται επικοινωνία με το Εργαστήριο στο τηλ. 2107463896.

    Επίσης το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής δύναται να καλύψει εβδομαδιαίως και διαγνωστικές – απεικονιστικές εξετάσεις, δύο (2) σπινθηρογραφήματα αιματώσεως μυοκαρδίου, ένα (1) σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών με SESTAMIBI, ένα (1) σπινθηρογράφημα υποδοχέων ντοπαμίνης (Dat-scan), ένα (1) σπινθηρογράφημα με Οctreoscan, καθώς επίσης και πέντε (5) σπινθηρογραφήματα οστών. Για τον προγραμματισμό των εν λόγω περιστατικών απαιτείται επικοινωνία με το Εργαστήριο στο τηλ. 2107464938.