Συμμετοχή Α/ΓΕΑ στη EURAC

Από 09 έως 10 Ιουνίου 2010, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Κλόκοζας συμμετείχε στην ετήσια σύσκεψη των Αρχηγών Πολεμικών Αεροποριών των χωρών της Ευρώπης (European Air Chiefs Conference-EURAC) η οποία έλαβε χώρα στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η εξέταση του ρόλου των αεροπορικών δυνάμεων στις μελλοντικές αλλά και στις σε εξέλιξη συγκρούσεις ως απάντηση στις νέες προκλήσεις, κινδύνους και απειλές.

Η EURAC συστάθηκε το 1993, ως αποτέλεσμα της αίσθησης που είχαν πολλοί από τους τότε Αρχηγούς Πολεμικών Αεροποριών της Ευρώπης, ότι υπάρχει ανάγκη θέσπισης ενός φορέα – επιπέδου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων – στο πλαίσιο του οποίου θα συζητούνται, θα αναλύονται και θα διερευνώνται θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, θα ανταλλάσσονται απόψεις για τους τρόπους διαχείρισης της “αεροπορικής ισχύος”, της καλλιέργειας των σχέσεων και της αναβάθμισης του επιπέδου συνεργασίας, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των αεροποριών τους.